Estadistica i Informatica en Biologia Molecular.
Curs 1997-98

Roderic Guigo, IMIM i UB.

Aquesta pagina estara en construccio fins el mes de maig de 1998
Podeu adrecar suggerencies sobre el contingut del curs a rguigo@imim.es

Presentacio

El curs preten ser una introduccio a les tecniques computacionals per a l'analisi de sequencies. Es fara particular emfasi en els problemes de l'alineament de sequencies, recerca de similaritat en les bases de dades, i identificacio de dominis funcionals en sequencies de DNA i proteines. Els problemes de la prediccio de l'estructura i funcio de les proteines seran tractats en un nombre de seminaris independents per especialistes en aquests camps. El curs tindra un fort component practic, pero es procurara proporcionar la fonamentacio teorica de les tecniques mes utilitzades. A mes, un parell de sessions poden tenir un contingut formal mes riguros especialment orientat als estudiants provinents de la facultat de matematiques. Tambe per aquests estudiants es programa una sessio d'introduccio a les sequencies de DNA i de proteines. Durant el curs, s'utilitzaran preferentment aquelles eines accessibles a traves de Internet i s'utilitzara el Netscape com a interface preferent.

A continuacio es proporciona el calendari temptatiu del curs. Per diverses circumstancies m'ha estat impossible programar una reunio informativa. Durant les properes setmanes donare a coneixer el contingut especific de les diferents sessions i el material bibliografic. En el calendari a continuacio, les sessions ordinaries del curs apareixen en taronja i els seminaris en vermell

Calendari (i programa temptatiu)

DIA mati tarda
de 9 a 10.30
de 10.30 a 12
de 12.30 a 2
de 4 a 5.30
de 6 a 7.30
divendres,
29 de maig
Presentació del curs (a les 12 hores) Perspectivas y limitaciones en la asignacion automatica de funcion a proteinas en proyectos genoma
Alfonso Valencia, Centro Nacional de Biotecnología
dimarts,
2 de juny
Bases de dades de sequencies Prediccion estructural en proteinas a la luz de los proyectos genoma. Metodos de "ab initio".
Javier de la Cruz, University College London
Prediccion estructural en proteinas a la luz de los proyectos genoma. Metodos de "threading/fold recognition".
Javier de la Cruz, University College London
Alineament i similaritat entre sequencies
dimecres,
3 de juny
dijous,
4 de juny
Recerques de similaritat en les bases de biosequencies
divendres,
5 de juny
Reconeixement de patrons en biosequencies.
dilluns,
8 de juny
Identificacio de gens Modelitzacio tridimensional de proteines: el cas dels GPCRs
Ferran Sanz, IMIM
Metodes computacionals d'anal.lisi evolutiu: Calculs fil.logenetics aplicats al estudi del origen del codi genetic.
Lluis Ribas, The Scripps Research Institute
Asimetrias en las hebras del DNA
Antonio Marín, Universidad de Sevilla
Finalització del curs (fins a les 6.30)

Continguts

  1. INTRODUCCIO

  2. BASES DE DADES DE BIOSEQUENCIES

  3. ALINEAMENT I SIMILARITAT ENTRE SEQUENCIES

  4. RECERQUES DE SIMILARITAT EN LES BASES DE DADES

  5. RECONEIXEMENT DE PATRONS EN BIOSEQUENCIES

  6. IDENTIFICACIO DE GENS IN SILICO

Bibliografia General (llibres)

Documents accessibles a traves de Internet

Roderic Guigo Serra

this page address http://www1.imim.es/PersonalHomePage/rguigo/CursDoctorat98.html

Last modified: Wed Jun 3 22:13:33 MDT 1998